EN | HU
bemutatkozás és önéletrajz fontos információk és események  válogatás a régi és a legújabb kollekcióból A saját stílus. alkotások műfaji csoportosításban és időrendben fontos dolgok az életemről és a munkásságomról elérhetőségek ajánlott linkek Vissza a műterembe...
Szabó Leslie: Utazás
Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom mindenekelőtt életem társának, kalandozó partneremnek, manageremnek, kiállítás szervezőmnek, a „Katuska képek” múzsájának, kreatív fotóival inspirálómnak és mértékadó kritikusomnak, Vég Katának, aki nélkül a Szabó –M. László Virtuális Múzeum és Galéria terve sem jöhetett volna létre

Hálásan és köszönettel emlékszem első szerelmemre, feleségemre és gyermekeim édesanyjára Magdira (sajnos már nincs közöttünk), aki rendkívüli odaadásával, türelmével, gyakran három gyerekünk gondjának jelentős átvállalásával lehetővé tette, hogy a legnehezebb években is alkothassak, miközben családunk eltartásáért mindkettőnknek munkát kellett vállalnunk.

Nem tudom eléggé köszönni édesanyának, Maminak a bensőséges kapcsolatot, kitartó bizalmat és támogatást, mellyel – bár nagyon küzdelmesen neveltek minket édesapámmal, Papival (ő már nem él) – művészi ambícióimat, kicsi gyerekkoromtól kezdve, töretlenül támogatta. Nevemben az „M” örökös jel, az ő leánykori nevének kezdőbetűje.

E helyen kell megemlékeznem néhai Frank János művészettörténészről is, aki rendkívül sokat segített, bíztatott pályám során, szinte minden kiállításomat ő nyitott meg, írt azokhoz katalógusszövegeket, ellátott jól használható, konstruktív kritikákkal.

Köszönöm Feledy Balázs művészeti írónak a kitartó figyelmet, érdeklődést, megbecsülést, mellyel munkásságomat régóta kíséri, a remek kiállítás megnyitó szövegeket és az ajánlásokat, melyek a honlapon is fontos szerepet töltenek be.

Köszönöm Csató Károly, Dobos /Tas/ László és Racskó György irodalmi inspirációit, az oda-vissza illusztrálásokat, valamint támogató, értő szavaikat.

Köszönet Justin Price angol barátunknak szakszerű fordításaiért és a „pentillizmus” szóért, mely az ő szellemi leleménye

Külön köszönet Magdó Csabának és Erdélyi Gábornak a honlap készítőinek különösen kreatív, építő és odaadó munkájukért, végtelen türelmükért, ahogy bevezettek a honlapfeltöltés titkaiba.

Hálás vagyok mindenkinek, aki hozzájárult életem alakulásához, végső fokon a Virtuális Múzeum és Galéria megvalósításához.

 

Szabó –M. László

Budapest, 2009.10.01.

Beköszöntő
Teríték (Új festmények)
Opció című kiállítás
Leonardo szelleme Kiállítás és performance